امکانات گروه

آزمایشگاه هیستوتکنیک 

سالن تشریح 

سالن تشریح گروه بیولوژی و علوم تشریح از ابتدای تاسیس گروه را ه اندازی شده است و شامل سالن تشریح و بخش فیکس جسد می باشد و وظیفه آموزش کالبد شکافی و تدریس عملی و آماده سازی جسد برای اموزش را عهده دار می باشند.

سالن مولاژ

مساحت این سالن حدود 60 مترمربع بوده که بیشتر مورد استفاده عملی دانشجویان پزشکی و  غیرپزشکی (شامل دندانپزشکی،پیراپزشکی، پرستاری و مامایی) می باشد.

 

 

 

 

 

مقررات حضور دانشجویان در سالن تشریح:

اولین برخورد حرفه ای دانشجویان با بدن انسان  آموزش و کار با جسد میباشد بنابراین لازم است برای حضور در سالن تشریح به موارد ذیل توجه شود:

- در تمامی جلسات احترام کامل به جسد لازم و قرائت فاتحه شایسته است.

- از اعمال خلاف شئون دانشجویی درسالن تشریح اکیدا پرهیز شود.

- رازداری یکی از ویژگهای یک پزشک موفق است نسبت به ویژگیهای که در اجساد می بینید رازدار باشید.

- عکس برداری و فیلم برداری در سالن تشریح ممنوع است.

- حضور دانشجویان در ساعت مقرر الزامی است

- غیبت موجه بیش از 17/2 جلسات به معنی عدم اجازه شرکت در امتحان فینال میباشد.

- ورود بازدید کنندگان بدون هماهنگی با مسئول سالن

- جابجایی و شرکت دانشجویان در سایر گروه های عملی ممنوع میباشد

- به منظور رعایت اصول بهداشتی پوشیدن روپوش سفید پزشکی و بستن دکمه های روپوش الزامی است.

- برای لمس جسد از دستکش استفاده شود.

- استفاده از عینک محافظ ممنوع است زیرا تجمع بخار فرمالین در پشت عینک برای قرنیه خطرناک است.

- خوردن و آشامیدن در سالن تشریح ممنوع است.

- در هنگام برگزاری کلاس عملی، استفاده از تلفن همراه ممنوع است.

- از قرار دادن وسایل خود در مسیر سالن تشریح و یا مجاور جسد خود داری کنید.

- در صورت پاشیدن مایع به صورت و چشم ها به سرعت با آب روان بشوئید.

- توصیه می شود خانم ها از مقنعه جداگانه و آقایان از کلاه یک بار مصرف در سالن تشریح استفاده کنند.

- هر گونه اتفاق در سالن تشریح باید به اطلاع مسئول سالن تشریح برسد.

- خارج کردن بخش های مختلف جسد، وسایل، تجهیزات واطلس از سالن تشریح ممنوع است.

 

قوانین استفاده از سالن مولاژ

  1. ساعات مجاز دریافت مولاژ و استفاده از سالن مولاژ از 8 صبح تا  3.5 بعد از ظهر می باشد ( در صورت خالی بودن سالن)
  2. اجازه خارج کردن مولاژ از سالن را ندارید
  3. مولاژهای دریافتی را حتما به کارشناس گروه یا مدیر گروه تحویل دهید
  4. بعد از اتمام کار صندلی ها را مرتب سر جای خود قرار دهید.
  5. نظافت سالن را رعایت فرماید.
  6. در صورت عدم رعایت موارد فوق، از دادن مولاژ در دفعات بعد معذوریم.

شرح وظایف کارشناسان:

1-همکاری در برگزاری کلاسهای عملی آناتومی

2- نظارت بر سالن تشریح و سالن موزه آناتومی

3- همکاری در طرح های تحقیقاتی گروه

4- مشارکت در برگزاری امتحانات عملی دانشجویان 

5-حفاظت از مولاژها، استخوان ها و کتابهای موجود در موزه

6- هماهنگی جهت بازدید از موزه

7- نظارت بر نظافت موزه، قفسه ها و مولاژها

8- تهیه مواد برای اجساد و اعضای آنها

9- نگهداری از اجساد موجود در سالن تشریح، نگهداری مولاژها و استخوان ها

10-انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر گروه