همکاران

کارشناسان

سمت

مدرک

شماره تماس

خانم آرزو جلیلی

کارشناس آزمایشگاه هیستوتکنیک

فوق لیسانس زیست شناسی سلولی- مولکولی

داخلی297

آقای میرزاخانی

کارشناس آزمایشگاه هیستوتکنیک

فوق لیسانس زیست شناسی سلولی- مولکولی

داخلی 297

خانم کاوه

کارشناس سالن مولاژ

دیپلم

داخلی 290

 

شرح وظایف:

1-همکاری در برگزاری کلاسهای عملی آناتومی

2- نظارت بر سالن تشریح و سالن موزه آناتومی

3- همکاری در طرح های تحقیقاتی گروه

4- مشارکت در برگزاری امتحانات عملی دانشجویان 

5-حفاظت از مولاژها، استخوان ها و کتابهای موجود در موزه

6- هماهنگی جهت بازدید از موزه

7- نظارت بر نظافت موزه، قفسه ها و مولاژها

8- تهیه مواد برای اجساد و اعضای آنها

9- نگهداری از اجساد موجود در سالن تشریح، نگهداری مولاژها و استخوان ها

10-انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر گروه