فضاهای فیزیکی

 • فتر اساتید مجموعأ 10 اتاق 
 • دفاتر  اداری مجموعأ 12 اتاق به شرح ذیل:

  -ریاست دانشکده

  -معاونت آموزشی

  -مدیر گروه علوم پایه

  -معاونت پژوهشی

  -مسئول EDO

  -مدیر گروه دروس عمومی

  -مدیر گروه معارف اسلامی

  -مسئول تحصیلات تکمیلی

  -مدیر امور عمومی

  -کارپردازی و کمیته امتحانات

  -دبیرخانه و بایگانی

  -آموزش

 

 • کلاسهای  آموزشی مجموعأ 6 اتاق
 • آزمایشگاه های آموزشی مجموعأ  8

 

 • سایر فضاها

 

نام فضای فیزیکی

تعداد

مکان

توضیحات

سالن آمفی تئاتر

1

دانشکده پزشکی

مجهز به امکانات مورد نیاز جهت برگزاری سمینارها و کارگاه ها

کتابخانه

4

دانشکده پزشکی؛ بیمارستان شهید بهشتی؛ بیمارستان امام سجاد(ع) و بیمارستان شهید رجایی

مجهز به کتب مورد نیاز دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف

پایگاه عرضه اطلاعات

1

دانشکده پزشکی

مجهز به امکانات رایانه ای جهت استفاده اساتید و دانشجویان

آزمایشگاههای مهارتهای بالینی

1

مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی

مجهز به امکانات لازم برای تدریس مهارتهای بالینی

سالن مطالعه

2

دانشکده پزشکی

 

حیوان خانه

1

دانشکده پزشکی

مجهز به امکانات مورد نیاز جهت انجام طرحها و پایان نامه ها

آزمایشگاه های مرکزی تحقیقاتی

1

دانشکده پزشکی

مجهز به امکانات مورد نیاز جهت انجام آزمایشهای تخصصی