شورای پژوهشی دانشکده

اعضاء شورای پژوهشی

رییس شورا: دکتر شبنم موثقی

اعضاء شورا: دکتر مهرداد غلام‌زاد، دکتر عبدالرضا سبکروح، دکتر محمدکریم رحیمی، دکتر رضا مظفری کرمانی، دکتر پروانه عدیمی، دکتر زهرا نادیا شریفی، دکتر محمد زارع، دکتر نبی‌اله شریعتی سامانی،‌ دکتر بهداد ندیمی، دکتر کرامت دهقانی، دکتر فرشید غلامی، دکتر بهاره ملک افضلی، دکتر نسرین رحمانی‌جو،‌ دکتر میترا علی‌نژاد خرم، دکتر مریم وحدت شریعت‌پناهی،‌ دکتر مریم امین، دکتر سهیلا ابوالقاسمی، دکتر ماه‌منیر محمدی، دکتر حامد شفق، دکتر مهدی وحیددستجردی، دکتر حسام عبدالحسین‌پور، دکتر امیرسعید کریمی، دکتر مهدی منوچهری، دکتر فرهاد ادهمی مقدم،‌ دکتر الهام نشان. دکتر ترمه ترجمان. دکتر فرحناز پاشا. دکتر بهنام فرهودی. دکتر فرشته شاه محمدی

 

 

دستورالعمل بررسی و تصویب پروپوزال‌ها در شورای پژوهشی دانشکده

آیین‌نامه تلفیقی شوراهای پژوهشی و طرح‌های تحقیقاتی مرکز توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی