معاون پژوهشی و کارکنان

  

 

معاون پژوهشی: دکتر مهرداد غلام زاد

استادیار

دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی

 

کارشناس امور پژوهشی گروه پزشکی و علوم تشریح: گلاله شهاب پور

کارشناس امور پژوهشی گروه روانشناسی: محمدرضا دژانکار

 

معرفی معاونت پژوهشی 

معاونت پژوهشی دانشکده با ساختاری که شامل شورای پژوهشی گروه ها و شورای پژوهش دانشکده است، پل ارتباطی دانشکده با معاونت پژوهشی دانشگاه است. عملکرد اصلی معاونت پژوهشی بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی و امور اجرایی پایان نامه ها در کلیه مقاطع تحصیلی  پزشکی عمومی و کارشناسی ارشد است. همچنین مشاوره پایان نامه ها و  طرحهای تحقیقاتی، بررسی طرحهای تحقیقاتی در شورای پژوهشی –تشکیل شوراهای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی است. کمیته پژوهش های دانشجوئی نیز زیر نظر معاونت پژوهشی اداره می شود. کتابخانه دانشکده به عنوان زیرمجموعه معاونت پژوهشی، با تهیه منابع تازه، وظیفه پشتیبانی حوزه آموزشی و پژوهشی را بر عهده دارد.

شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

1- تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی

2- بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه

4- آگاهی از آیین نامه های جدید به منظور تسهیل در امور پژوهش

5- برگزاری جلسات شورای پژوهشی بصورت هفته ای و تصویب پروپوزال پایان نامه های پزشکی عمومی ودستیاری و طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی

6- ارسال مدارک و درخواست شرکت در کنگره های پژوهش داخل و خارج ازکشور به معاونت پژوهشی دانشگاه

7- نظارت بر طرحها و پایان نامه های هزینه بر و ارسال گزارش به معاونت پژوهشی دانشگاه

8- توسعه پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای

9- نظارت بر اجرا و پیشرفت کار طرحهای پژوهشی

10- تلاش به منظور توسعه خدمات مشاوره ای

11- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق ، روش مقاله نویسی و ...

12- فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی

13 - نیازسنجی اساتید و دانشجویان در زمینه بانک های اطلاعاتی ،کتب و نشریات

 14- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی

15- بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده

16- تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده

17- انتخاب داور برای طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی دانشکده ارائه فیدبک داوری و نهایتاً اصلاح طرحهای تحقیقاتی

18- نظارت بر فعالیت واحد کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشجویان پزشکی

19 - ارزشیابی فعالیت کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی

20- اتخاذ تدابیری جهت تشویق پژوهشگرا و جذب گرانت های داخلی وخارجی

 

 

شماره تماس با معاون پژوهشی دانشکده: 22006660- داخلی 320

شماره تماس با کارشناس پژوهشی گروه پزشکی و علوم تشریح: 22006660- داخلی 276

شماره تماس با کارشناس پژوهشی گروه روانشناسی:  داخلی 103- 22248283