ارتباط مستقیم با ریاست دانشکده پزشکی

 

 

همکاران ، دانشجویان گرامی
ریاست دانشکده آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات ارزنده شما می باشد.

ایمیل: dea_medicine@iautmu.ac.ir

برای ملاقات با ریاست دانشکده هماهنگی های لازم با دفتر ایشان ضروری است. 

.