برنامه زمانبندی (تقویم دانشگاهی)

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ واحدهای مجری گروه علوم پزشکی

از سوی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد: تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ واحدهای مجری گروه علوم پزشکی

 

دکتر محسن نفر، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ۸۶/۴۰۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ به روسای واحدهای مراکز استان(دبیران هیات امنای استان ها) ، روسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ واحدهای مجری گروه علوم پزشکی را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- بر اساس این بخشنامه،  تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ واحدهای مجری گروه علوم پزشکی به شرح جدول زیر می باشد

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

اول

۹۷/۰۶/۱۰

لغایت

۹۷/۰۶/۲۱

۹۷/۰۶/۲۴

۹۷/۰۷/۰۷

لغایت

۹۷/۰۷/۱۲

۹۷/۱۰/۲۰

۹۷/۱۰/۲۲

لغایت

۹۷/۱۱/۰۴

دوم

۹۷/۱۱/۰۶

لغایت

۹۷/۱۱/۱۱

۹۷/۱۱/۱۳

۹۷/۱۱/۲۷

لغایت

۹۷/۱۲/۰۲

۹۸/۰۳/۳۰

۹۸/۰۴/۰۱

لغایت

۹۸/۰۴/۱۳

تابستان

۹۸/۰۴/۰۸

لغایت

۹۸/۰۴/۱۳

۹۸/۰۴/۱۵

-

۹۸/۰۵/۲۴

۹۸/۰۵/۲۶

لغایت

۹۸/۰۵/۳۱