پاتولوژی

        گروه پاتولوژی 

 

 

 

معرفی گروه:

بخش پاتولوژی نقش اساسی در تشخیص و پیگیری بیماران در بخش های مختلف بالینی را انجام می دهد. رسـالت بخش پـاتولوژی دانشکده پزشکـی آموزش، پژوهش و خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی   به دانشجویان پزشکی عمومی می باشد

 

 

                             مدیر گروه:  جناب آقای دکتررضا مظفری کرمانی

 

گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی آزاد تهران متشکل از 6 همکار عضو هیت علمی می باشد که  دروس پاتولوژی عمومی و اختصاصی  را در مراحل علوم پایه و فیزیوپاتولوژی تدریس می­کند.

اهداف گروه:

  1. آگاهی دانشجو از پاتولوژی عمومی در رشته­های پیراپزشکی
  2. آگاهی دانشجو از پاتولوژی و اختصاصی در رشته­های پزشکی
  3. آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در آزمایشگاه

اعضا محترم هیئت علمی

مرتبه

زمینه تحقیقاتی

رزومه

دکتر پانته آ فرجاد آزاد

استادیار

زنان و زایمان

20 سال

دکتر مینو شفیعی

استادیار

استخوان و بافت نرم

18 سال

دکتر مینو ساعتیان

استادیار

کلیه و گوارش

17 سال

دکتر رضا مظفری کرمانی

استادیار

اعصاب و پوست

 

16 سال

رزومه

دکتر سیدعبدالمجید حسینی

استادیار

خون و ریه

7 سال

 

منابع آموزشی: Basic pathology of Robins ترجمه دکتر شکوری و همکاران

طلس آسیب شناسی عملی عمومی و اختصاصی دکتر حسینی و همکاران