بیوشیمی بالینی

 

 

 

 

 

 

 

  اهداف گروه :

  •  آموزش دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، تغذیه،علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامائی، اتاق عمل، هوشبری،بهداشت، تحصیلات تکمیلی
  • انجام تحقیقات پایه، بالینی و کاربردی در زمینه‎های مختلف بیوشیمی 
  • مشارکت فعال در اجرای طرحهای تحقیقاتی علوم بالینی از طریق همکاری با دیگر گروه های آموزشی- پژوهشی و مراکز تحقیقات

 

مدیر گروه بیوشیمی بالینی  جناب آقای دکتر  عبدالرضا سبکروح

اعضای محترم هیئت علمی 

اعضای هیئت علمی

مرتبه

رزومه

آقای دکتر حمید رضا احمدی  آشتیانی

استادیار


رزومه

آقای دکتر رضا محمدی

استادیار

رزومه

خانم دکتر فریبا فرجی

استادیار

 

 

 

 

 

اقای دکتر عبدالرضا سبکروح

استادیار بیوشمی بالینی

 

 

خانم دکتر منیره ملکی

استادیار

رزومه

 

 

جهت دریافت لیست تجهیزات آزمایشگاه لطفا کلیک فرمایید.