علوم تشریحی و علوم اعصاب

 

مدیر گروه 

خانم دکتر زهرا نادیا شریفی

 

تاریخچه گروه علوم تشریحی

گروه علوم تشریح همزمان با تاسیس دانشکده پزشکی در سال 1365 شروع به کار نمود و به تدریس آناتومی(تنه، تنه، اندام،  نوروآناتومی) به دانشجویان پزشکی پرداخت. اولین مدیر گروه آناتومی جناب آقای دکتر یوسف محمدی بود تا تا سال 1377 ریاست گروه را بر عهده داشتند. در طول این مدت از همکاری مدرسین دانشگاه های مختلف استفاده می شد. در سال 1377 جناب آقای دکتر سید علی حسینی تهرانی به مدیریت گروه آناتومی انتخاب شده و تا سال 1378 مدیر گروه بودند. از سال 1378 تا سال 1380 جناب آقای دکتر یحیوی با حفظ سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، مدیریت گروه را عهده دار بودند. از سال 1380 مدیریت گروه به سرکار خانم دکتر سیمین فاضلی پور محول گردید. نا گفته نماند که تا سال 1384 مدیریت گروه آناتومی با مدیریت گروه بافت شناسی و جنین شناسی متفاوت بود و مدیر گروه بافت و جنین به عهده جناب آقای دکتر شکور (متخصص پاتولوژی) بود. ولی از سال 1384 هر دو گروه ادغام شده و گروه علوم تشریح نام گرفت. از سال   مدیریت تا کنون گروه به خانم دکتر شبنم موثقی محول گردیده است.

ساختار گروه علوم تشریحی

گروه علوم تشریح دارای سه زیر گروه آناتومی ماکروسکوپی، آناتومی میکروسکوپی (بافت شناسی)، آناتومی تکاملی(جنین شناس) است. سر فصل های گروه شامل آناتومی بدن انسان، نوروآناتومی و بافت شناسی و جنین شناسی است که در هر هفته به صورت 11 واحد نظری و 5 واحد عملی به دانشجویان پزشکی آموزش داده می شود. اعضاء هیئت علمی گروه علاوه بر تدریس به دانشجویان پزشکی به آموزش دانشجویان رشته های بهداشت، پرستاری، مامائی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اطاق عمل، مهندسی پزشکی و پزشکی واحد بین المللی قشم و کیش اهتمام می ورزند.  

 

اهداف و رسالت گروه

  1. ارائه و آموزش دروس نظری و عملی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته های موجود در دانشگاه علوم پزشکی
  2. انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف پزشکی