کارگاه آشنایی با اصول ایمنی

 

 

با توجه به اهمیت آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با رعایت اصول ایمنی زیستی هنگام فعالیت های پژوهشی در آزمایشگاه های تحقیقاتی، کارگاه آموزشی " اصول ایمنی کار در آزمایشگاه ها" (Biosafety in Laboratory)  با سرفصل های الزامات ایمنی آزمایشگاه، انواع آتش سوزی ها، تجهیزات حفاظت فردی و آشنایی با نگهداری و امحاء مواد شیمیایی و راه های کنترل خطر روز سه شنبه  5 شهریور 1398 در محل گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تشریح و کارشناسان آزمایشگاه ها  با تدریس دکتر شبنم عبدی برگزار شد. در ادامه کارگاه دانشجویان با همکاری کارشناسان ایستگاه آتش نشانی ایستگاه شماره 13 با راه های پیشگیری، اطفا حریق و نحوه استفاده  از کپسول آتش نشانی به صورت عملی آشنا شدند، تا با آگاهی بیشتر با جنبه های مختلف ایمنی کار در آزمایشگاه  به فعالیت علمی و پژوهشی خود بپردازند.