کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس

 

 

 

مسئول کمیته سرکار خانم دکتر سوگل نیازیان

 

 

کمیته ی برنامه ریزی درسی و طرح درس با هدف ارتقای برنامه ریزی های درسی در دانشکده های پزشکی آزاد تهران تشکیل شده است.

 

 

اهداف  و وظایف کمیته ی برنامه ریزی درسی در دفاتر توسعه ی آموزش به شرح زیر می باشد:

 • حمایت و همکاری لازم جهت تهیه و تدوین طرح درس توسط اساتید
 • مشارکت در برگزاری کارگاه هایی در زمینه ی آشنایی اساتید با طرح درس و طرح دوره
 • بازنگری و اصلاح طرح درس ها
 • برگزاری جلسات حضوری با اعضا کمیته و اساتید
 • بررسی طرح درس های رشته پزشکی با توجه به اعلام کوریکولوم جدید رشته پزشکی عمومی در ابتدای ترم
 • اعلام کوریکولوم جدید به مدیران گروه و اساتید مربوطه با کمک رئیس دفتر توسعه
 • تشکیل جلسات با اساتیدی که طرح درس های مرتبط با آنان نیازمند تغییر بر اساس  کوریکولوم جدید بوده است
 • مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها
 • همکاری و مشاوره با گروه ها جهت رفع مشکلات احتمالی در روند تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
 • اطلاع رسانی قوانین و دستورالعمل های آموزشی به اعضاء هیئت علمی
 • بررسی و تعیین امکان توسعه برنامه های آموزشی گروه
 • بازبینی امکانات و تجهیزات در اختیار گروه برای به حداکثر رساندن بهره وری از امکانات آموزشی و درمانی
 • یاددهی و یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و پژوهش های مرتبط
 • تدوین log book جهت دوره‌هاى تخصصى و راهنمایی های یادگیری