راه اندازی سایت جدید

وب سایت جدید دانشکده پزشکی

۰۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۷۸ تصویری
تعداد بازدید:۲۲۲۹
وب سایت جدید دانشکده پزشکی منظور اطلاع رسانی دقیق تر و توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مورد نیاز در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی، فرهنگی و...، جهت دسترسی آسان و به سهولت دانشجویان و کارکنان محترم با مرکز راه اندازی گردید. در این راستا با توجه به اینکه کلیه زیر سایتهای طراحی شده مورد نیاز و صفحات اختصاصی اعضای محترم هیأت علمی به مرور زمان راه اندازی خواهد شد، از کلیه دانشجویان، کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی تقاضا می شود، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در با ما درمیان بگذارند. در این وب سایت بخش هایی همچون ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاهی و همچنین اخبار و اطلاعیه های واحد در نظر گرفته شده است

وب سایت جدید  دانشکده پزشکی منظور اطلاع رسانی دقیق تر و توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مورد نیاز در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی، فرهنگی و...، جهت دسترسی آسان و به سهولت دانشجویان  و کارکنان محترم با مرکز راه اندازی گردید.
در این راستا با توجه به اینکه کلیه زیر سایتهای طراحی شده مورد نیاز و صفحات اختصاصی اعضای محترم هیأت علمی به مرور زمان راه اندازی خواهد شد، از کلیه دانشجویان، کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی تقاضا می شود، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در با ما درمیان بگذارند.
در این وب سایت بخش هایی همچون ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاهی و همچنین اخبار و اطلاعیه های واحد در نظر گرفته شده است


( ۱۶ )

نظر شما :