قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی دانشکده پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا

۰۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۲:۰۱ کد : ۱۸۱۰ تصویری
تعداد بازدید:۵۳۰

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی دانشکده پزشکی

پیرو برگزاری جلسه ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در روز یکشنبه مورخ 4/12/98 درخصوص راههای پیشکیری و مقابله با ویروس کورونا با حضور ریاست مجترم دانشگاه، معاونین، روسای دانشکده ها، روسا ، معاونین و مسئولین کنترل عفونت و طب اورژانس بیمارستانها، تصمیماتی اخذ و در قالب مصوبه به دانشکده ها و بیمارستانها و سایر حوزه های ذیربط ابلاغ گردید که مصوبات آموزشی این جلسه جهت آگاهی استادان و دانشجویان گرامی به شرح زیر می باشد:

1- مقرر گردید به منظور ارتقاء دانش دانشجویان از بیماریهای نوپدید بویژه دستیاران و کارورزان و نحوه مقابله با آن و نیز رعایت اخلاق حرفه ای و آداب علوم پزشکی در همراهی با آلام مردم کمافی السابق مطابق با برنامه های آموزشی ابلاغی دانشکده های مربوط، گروه مذکور (دستیاران و کارورزان) در بخشهای مربوطه حضور داشته و وظایف محوله را مطابق با کوریکولوم آموزشی انجام دهند.

2- مقرر گردید پس از خاتمه تعطیلات اخیر، دانشجویان مطابق با برنامه آموزشی دانشکده ها و بیمارستانها، کمافی السابق به فعالیت آموزشی خود ادامه دهند.

3- مقرر گردید روسای محترم دانشکده ها با توجه به شرایط خاص برنامه ریزی مناسب برای تشکیل کلاسهای جبرانی بمنظور حفظ مدت زمان نیمسال آموزشی انجام و مراتب به اطلاع دانشجویان رسانده شود و گزارش اقدامات به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردد.

4- مقرر گردید در عرصه ی بالینی دانشجویان، برنامه ریزی لازم توسط روسای دانشکده ها صورت گیرد. لازم به ذکر است این برنامه ریزی شامل انتخاب بیمارستان و زمان بخشهای مربوطه می باشد. بدیهی است رعایت قوانین و مقررات کلی آموزشی الزامی است.

5- مقرر گردید به منظور حفظ ایمنی فردی در کلاسهای آموزشی (بویژه دروس عملی و کارگاهی) عندالزوم به تشخیص ریاست دانشکده وسایل ایمنی فردی (متناسب با شرایط کاری) در اختیار دانشجویان و کارشناسان و پرسنل مربوط قرار گیرد. لازم به ذکر است هماهنگی با معاونت محترم توسعه و منابع انسانی در این خصوص الزامی می باشد.

6- مقرر گردید با توجه به ضرورت حفظ ایمنی مجموعه دست اندرکاران خدمات درمانی، روسای محترم بیمارستانها و دانشکده های مربوطه ضمن تهیه مواد مورد نیاز، الزامات لازم برای ارتقاء ایمنی حتی المقدور انجام و در این مورد معاونت محترم توسعه و منابع انسانی همکاری لازم را بعمل می آورد.

7- مقرر گردید با توجه به اینکه دانشگاه تابع سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محترم مرکزی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران می باشد، درصورت ابلاغیه از سازمانهای فوق الذکر، ملاک دستورالعملهای ابلاغی خواهد بود.


( ۸ )

نظر شما :